Havaktingit

You are here

Ilihimattiaqta nunallaanun pulaaqtut – Kugluktuk

Aktuupa 10, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Ilihimattiaqta nunallaanun pulaaqtut – Kugluktuk

Una Qauyimatigu / Ujjiqsuqta havaqatigiiktut pulaarniaqtut nunallaanun Tattiarnaqtuq 17min 19mun uqautigilugu munagidjutikkut taangarnun.

Havaqatigiit katimapkainiaqtut ulapqivingmi uvani Saalutimi, Tattiarnaqtuq 19mi 9ublaami hamunga 6mun. Niqivaluqangniaqtut.

Inuitluuniin timiuyutlu ihumagumik katimapkailutik haffuminga Qauyimatigu hulidjutinik, qaritauyakuuqtitilutit hamunga responsiblenunavut@gov.nu.ca uvaluuniinujjiqsuqta@gov.nu.ca.

Kangiqhittiagumaguvin haffuminga Qauyimatigu, Kavamanga Nunavut munariyaqaqtut aturniinik tannganun qauyimadjutikhanik, takulugu www.responsiblenunavut.ca/in uvaluuniin www.ujjiqsuqta.ca.

Inuit ilauyaaqtut uqaqtainun imatun nakuugilugu uvalu uqaqlutik haffumuuna Qauyimatigu Facebookmi makpiqniini uvani Facebook.com/ResponsibleNunavut Facebook.com/ResponsibleNunavut.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Weichien Chan
Atan'nguyaq, Tuhaqtipkaiyuni
Kiinaujaliqinikkut Havakvik
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca