Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Niqiliqivik 22, 2017
Kavamat Nunavumi (GN) tuharumayut uqauhiqnik uumiga maligaguqtitainiga Aagayaarnaqtuni nauhimayut Kanatami, ihumagiyatilu qanuq ihuaqnikhamik maligaguqtitaagani nautiqtauniginik, naivrutigiyaunigini, atuqniginiklu aagayaarnaqtut Nunavumi.
Niqiliqivik 22, 2017
Munaqhiliqiiyitkut ilittugipkagumayait nunaqaqtut Kangiqlinirmi munaqhitkut havaktiit ikiqliyuummingniaqtut ilangganni ublua Pinggattiumi, Niqiliqivik 23, 2017 mi.
Niqiliqivik 21, 2017
Hivuliq malguk iliugaqtauyuk tuyuqtauyuk ikayuutighaq nunamingni aulapkaidjutighanun hivuliuyunik
Niqiliqivik 18, 2017
Una Nunavut Kavamanga (GN) unalu Nunavut Havaktuliqiyit Katimayiita (NEU) angiqhimayaat haffumani nutaanguyuq hitamanit-ukiukhamut atauttimuuqtut angirutaanit amiriyangit avatquttunaqhivauk uumani Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC).
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 17, 2017
Hapkua Munarhiliqiyikkut tuhaqtitiyumayut inungnun ihigiaqtigut pidjutauyuq napaaqtuqaqnigit ikualaaqtut aulaliqtuq ilainun Nunavunmi nunallaanun.
Niqiliqivik 16, 2017
Havagviat Aanniaqtailiyitkut itqaumatquyait Nunavumiunun nakuunikhauyunik tutquqtiutikhainik tipaalikhianik niqinik.